Nová technologie výroby plochých štětců

31.01.2014

V průběhu ledna byla instalována a uvedena do provozu nová výrobní linka pro produkci plochých natěracích štětců. Plně automatické zařízení, na němž jsou aplikována současná nejprogresivnější technická řešení pro jednotlivé výrobní operace, bylo pořízeno nejen s cílem navýšení výrobní kapacity, ale zejména pro další zlepšení kvality produkce. Přínosem v této oblasti je zejména:

  1. Při výrobě není nutné smáčení vláken štětiny petrolejovou emulzí. Eliminuje se tedy jak nepříjemný zápach výrobku, tak i riziko narušení etiket působením výparů této emulze.

  2. Zlepšení fixace vláken štětce - konce štětin jsou před vložením do zděře pomocí vibrační technologie zarovnány do stejné úrovně, což výrazně zlepší jejich fixaci lepidlem ve zděři.

  3. Spojení zděří s držadlem hřebíčkováním - nová technologie plně garantuje přesnou polohu a identické provedení všech spojů.

  4. Preciznější pročesání vláken.

  5. Balení hlavy štětce do fólie - nová tužší folie s vyšší průhledností lépe chrání vlákna a zároveň zlepšuje vzhled produktu.

U produktů vyráběných na nové lince se nemění jejich základní technické parametry (šířka, tloušťka, viditelná délka vláken) ani jejich značení (etikety, EAN kódy). Jedinou viditelnou změnou (kromě výše uvedené kvalitnější balicí folie) je délka zděře, která se mění ze 38 na 32mm (celková délka štětce je tedy o 6mm menší).

Věříme, že nové produkty přispějí k vyšší spokojenosti konečných uživatelů a napomohou k upevnění pozice značky SPOKAR i jejích distributorů. Samozřejmě převod veškeré produkce na novou technologii bude jak s ohledem na její kapacitu, tak i na stávající zásoby hotových výrobků a polotovarů postupný.

Linka - celá

Linka - celá

Montáž hlavy

Montáž hlavy

Montáž hlavy

Montáž hlavy

Dávkování štětiny

Dávkování štětiny

Vložení štětiny do zděře

Vložení štětiny do zděře

Vložení vložek do zděře

Vložení vložek do zděře

Zásobník zděří

Zásobník zděří

Výstup hotových hlaviček k zalévání

Výstup hotových hlaviček k zalévání

Zalévání a vytvrzování

Zalévání a vytvrzování

Zalévání

Zalévání

Vytvrzování lepidla

Vytvrzování lepidla

Hřebíčkování a vyčesávání

Hřebíčkování a vyčesávání

Hřebíčkování

Hřebíčkování

Balení a značení

Balení a značení

Balení hlavy do fólie

Balení hlavy do fólie

Potisk držadla

Potisk držadla

Značení etiketou

Značení etiketou


Zpět